Het onderwijs efficiënter maken

Leraren hebben een belangrijke taak. Ze moten een nieuwe generatie opleiden. Dat is geen gemakkelijke taak, zeker als je dit alleen doet. Daarom is het altijd handig om het onderwijs te innoveren. Nieuwe manieren van les geven bijvoorbeeld kunnen de taken die een leraar heeft gemakkelijker en efficiënter maken. Een leraar moet ook veel vergaderingen bijwonen en dat kost veel energie en neemt de aandacht weg van de taken die belangrijk zijn. De twee methoden om dit efficiënter te maken, zodat leraren tijd voor de meest belangrijke dingen hebben, noemen de scrum en lean methoden.

Scrum

Bij de scrum methode maak je gebruik van een scrum bord. Met een scrum bord kun je al je taken overzichtelijk neerzetten om vervolgens efficiënt alle to-do´s af te werken. Je kunt bijvoorbeeld drie kolommen op het bord aanmaken. Deze kolommen noemen ‘te doen’, ‘bezig’ en ‘klaar’. Op de post-it’s schrijf je dan de taken die je nog moet maken. Als je met een taak bezig bent of al klaar bent ga je het post-it verplaatsen naar de juiste kolom. Met deze methode kun je goed werken in een team. Iedereen ziet wat er nog te doen is en wat bijna klaar is. Dit betekent niet dat vergaderingen verdwijnen, je kunt zelf afspreken wanneer je weer samenkomt om de vooruitgang even te bespreken. Een scrum boord kan ook mee de klas in genomen worden. Leerlingen kunnen zo een bord gebruiken voor al hun projecten. Zo kan een leraar zien hoe de vooruitgang is.

Lean

Bij de lean methode wordt er continu aan verbetering gewerkt. Iedereen in een organisatie, in het geval van het onderwijs is dit de school, richt zich op het maken van waarde voor de klant. In het onderwijs zijn de klanten natuurlijk de leerlingen. Als er alleen maar op de processen gefocust wordt die de waarde verbeteren, worden taken die minder belangrijk zijn zoals onnodige vergaderingen zo min mogelijk gehouden.

Met alle twee methoden ga je efficiënter aan het werk. Dit gaat een positief effect op leraren hebben, en nog meer op de leerlingen.

Bron: www.stichting-leerkracht.nl