Hoe is een EHBO-cursus? Begrijp het nu!

Weinig mensen zijn geïnteresseerd in het onderwerp, maar een EHBO-cursus kan veel helpen op een onverwacht moment in het leven. Immers, weten hoe je het slachtoffer van een ongeluk in eerste instantie moet verzorgen kan essentieel zijn om haar te redden.

Iedereen kan helpen om de symptomen te verlichten en de risico’s te verminderen waaraan een ongevalsslachtoffer wordt blootgesteld. Echter, door onzekerheid, onvoorbereid zijn, onervarenheid en het niet weten hoe te handelen, stoppen velen met het helpen van mensen in nood.

Met dit in het achterhoofd hebben we deze tekst opgesteld om de belangrijkste punten van de EHBO-cursus te verduidelijken en te laten zien hoe deze voor je nuttig kan zijn. Volg het!

Wat zijn de basisprocedures in een noodsituatie?


Het belangrijkste doel van eerste hulp is om de vitale functies van het slachtoffer in stand te houden en ervoor te zorgen dat hun toestand niet verslechtert. Dit kan individueel of samen gebeuren, maar er moet onmiddellijk medische hulp worden gevraagd, zodat de juiste zorg zo snel mogelijk aankomt.

Bovendien moet de plaats van het ongeval worden onderzocht om verder letsel te voorkomen. Onder andere doelstellingen zijn:

– Om levensbedreigende situaties te identificeren;
– Om het bloeden te controleren;
– De juiste zorgtechnieken toepassen, indien nodig;
– Om het risico op andere verwondingen en complicaties te verminderen en uitbraken van infecties te voorkomen;
– Om het slachtoffer te kalmeren en haar zo comfortabel mogelijk te maken;
– Behandel andere levensbedreigende aandoeningen

Wat is de EHBO-cursus?


De cursus omvat praktijken en procedures die basiskennis over eerste hulp in noodgevallen, verstikking van kinderen, huiselijke ongelukken, hit-and-run, enz. overbrengen, in afwachting van de hulp van medische hulpverleners.

Waarom is de EHBO-cursus belangrijk?


Ieder individu moet een ethische betrokkenheid hebben bij het leven van een ander en, afhankelijk van zijn of haar mogelijkheden, hulp bieden aan mensen in nood. Het is een daad van solidariteit.

Het is echter niet voldoende om goede wil te hebben; het is noodzakelijk om technische kennis te hebben, aangezien elke actie die op de verkeerde manier wordt uitgevoerd de toestand van de gewonde persoon nog kan verergeren.

Het belang van de EHBO-cursus is dus evident. Het biedt alle nodige kennis voor degenen die in dringende gevallen hulp willen bieden, naast een differentiatie in de kwalificatie van degenen die op zoek zijn naar nieuwe arbeidskansen.

Wat zijn de voordelen van de cursus?


De EHBO-cursus heeft verschillende voordelen voor degenen die deze cursus volgen. Onder de belangrijkste zijn:

– Erkenning in het curriculum en meer mogelijkheden voor professionele verhuizing;
– Voorbereiding op het werk op verschillende gebieden van de gezondheid;
– Groei in de bedrijfswereld;
– Individuele groei, door het bieden van nieuwe verantwoordelijkheden en uitdagingen;
– Verhoging van de veiligheid bij het uitvoeren van de procedures.

Wat zijn de professionele mogelijkheden die de cursus biedt?


Deze opleiding stelt de professional in staat om kennis te verwerven voor toepassing op verschillende gebieden van de gezondheid, de veiligheid op het werk, zelfs in bedrijven van andere filialen. Het is mogelijk om zowel in de publieke als in de private sector activiteiten uit te voeren.

Er zijn ook veel mogelijkheden in de spoedeisende hulp, samen met andere cursussen zoals Pre-Hospital Care, van elke gemeente en particuliere bedrijven, als dienstverleners voor stadhuizen en ondersteuning van bedrijven of evenementen.

Bron: FAF-training